allehelgen

2012-11-02

Sorgbinderi

Blomster har mange oppgaver ved livets slutt. De skal skape en vakker ramme for det seremonielle, de skal bekrefte omtanke og de skal gi trøst og nytt håp i sorg.
2010-05-31